Pensionering Alfons Weijers

Na een langdurig dienstverband van meer dan 43 jaar!!
Gaat het tijdens de bouwvak van 2022 dan toch echt gebeuren;
Alfons gaat met pensioen.
De man met de meeste ervaring, de sterkste verhalen en de mooiste herinnering zal na de bouwvak niet meer full-time voor ons bedrijf werkzaam zijn. We hebben gelukkig wel afgesproken dat we Alfons daar waar nodig nog mogen inzetten.

Pensionering Alfons Weijers