Privacy verklaring

Bouwbedrijf Appelman respecteert de privacy van de bezoekers van haar website(s) en de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt even zo goed voor op andere wijze aan ons verstrekte gegevens. Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

De persoonsgegevens die van u worden verkregen en die op deze website worden verzameld worden gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u. De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met of doorverkocht aan andere organisaties of instanties.

U heeft recht op inzage en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met info@bouwbedrijfappelman.nl

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: info@bouwbedrijfappelman.nl
Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl